Wednesday, July 1, 2020

1648. BÊN CẦU BIÊN GIỚI Sáng tác: Phạm Duy Trình bày: Hoàng Phương MaiBÊN CẦU
BIÊN GII
Sáng tác: Phạm Duy
Trình bày: Hoàng Phương Mai

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
Hoàng Phương Mai trình bày ca khúc
BÊN CẦU BIÊN GIỚI của Phạm Duy