Wednesday, July 15, 2020

1666. Thơ NGUYÊN YÊN Tin

nguyên yên
tin

Tranh minh họa Ann Phong

là khi trái tim phỉnh cái đầu 
mở ra bầu trời 
mời gọi giấc mơ 

là khi chênh vênh trên miệng vực 
ảo tưởng một bàn tay
chìa ra hy vọng

là những phút giây hứng khởi bay
ngực căng dưỡng khí  
no say sung mãn 

là bước vào những mẩu đối thoại hai chiều 
mở cánh cửa ký ức nhìn thấy tương lai
mặc kệ vết thương sâu hoắm 

là đầu tư vào ngôi nhà có khu vườn đất màu 
cấy vào đó khát khao
chờ phép lạ mọc 

nhằm nhò gì những chương sách 
nhằm nhò gì những tiên đoán chiêm nghiệm
chúng ta thừa khả năng viết lại câu chuyện giả tưởng 
nơi con người ai cũng tìm được đối tượng 
và một kết cục có hậu.

NGUYÊN YÊN