Wednesday, July 29, 2020

1690. Thơ TRẦN HUIỀN ÂN Tâng bạn

Yellow rose - Photo by Phạm Cao Hoàng, Scibilia, May 2020


Ta quen nhau tính ra thì chưa lâu
Chưa tròn mười năm nước chảy qua cầu
Nhưng tình ta như thân từ thuở nhỏ
Thương nhau từ khi tóc chỏm trên đầu

Cái tuổi con trâu kéo cày nhai rạ
Biết mấy mùa đông lầy lội dãi dầu
Gần bốn mươi rồi, nhìn sau nhìn trước
Đường ta đi từ đâu để về đâu?

Ta cùng chọn nghề vẽ vời phấn trắng
Mỗi lưng cơm còn nghẹn lắm cơ cầu
Gần gũi bảng xanh xua lòng đen bạc
Mái trường cho ta cảm nhận ơn sâu

Bắt chước người xưa chơi trò lựa chữ
Chuyện bao đồng đem chép lại thành câu
Ta yêu đất trời khuya sương chiều nắng
Ta yêu cuộc đời khắc khoải lo âu

Ai lừa lọc? Ta quyết không lừa lọc
Lời ca dao còn gẫm suốt đêm thâu
Hồn ta trải rộng khắp phương bè bạn
Vầng trăng soi cốc rượu nối nghiêng bầu

Nay đã hết chuỗi ngày vi vút sống
Thuyền xuôi sông sao nhớ dấu chìm châu?
Một lưu lượng nào hai lần tắm gội?
Không chia tay mà đượm buổi chung sầu!

Cũng muốn đọc dăm ba vần hảo sảng
Xin anh chìa áo vải viết lên bâu
Đem huyết hãn ra phơi bày mưa gió
Bền gan xem nét mực chẳng hoen mầu

Hiềm tự buổi trùng trùng dông bão dậy
Cánh cò bay mất hút nẻo rừng dâu
Thơ theo cánh cò xa chưa trở lại
Dù bâng khuâng giấy bút hẹn cung hầu

Anh về chớ nuôi chung bò với ngựa
Lều Ngu Công gầy mấy khóm hoa ngâu
Để tôi đến cùng nhau ra giếng sớm
Bụi nồng cay rửa sạch nước vơi gầu

Vườn đã sẵn cây lành dâng trái ngọt
Cá trong đồng gỡ cắm lấy vài xâu
Lại xẻ rượu trao ly mừng uống cạn
Tách trà thơm kể lể chuyện Tây Tầu

Và… giũ hết trăm nghìn mơ ước cũ
Đợi thời mang kính lão, vuốt chòm râu
Chỉ giữ vẹn tấm chân tình tri kỉ
Từng nổi trôi vùi dập vẫn không nhầu…

1978
TRẦN HUIỀN ÂN
Trích từ tập thơ THUYỀN SÔNG LÁ RỪNG, 2020