Tuesday, August 11, 2020

TIN BUỒN Nhà sưu tập tranh NGUYỄN CHÍ SƠN qua đời tại Sài Gòn, hưởng thọ 63 tuổi