Saturday, October 10, 2020

1790. NGUYỄN TƯỜNG GIANG Thế Uyên, Thái Độ, và những kỷ niệm rờiTôi đang coi chương trình thể thao trên truyền hình thì Phương Lan, con gái đầu của Duy Lam. gọi tới : chú Giang ơi, chú Dũng mất rồi. Nghe giọng rất xúc động của cháu, tôi an ủi : chú Dũng cũng đau đã lâu rồi, nằm như cây cỏ. chú mất đi cũng là điều tốt cho chú và gia đình, nhất là cô Thúy. Tôi hỏi về giờ Thế Uyên mất. “ Chú Dũng mất lúc 05 giờ chiều giờ bên Seattle, Di vừa báo tin cho cháu”. Tôi nói với Oanh : ông Dũng mất rồi, cũng là một đời người. Vợ tôi không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi, bóp khẽ.Đó là buổi chiu mt ngày trong mt tháng gn cui năm 1965. Tôi va ăn cơm xong thì Thế Uyên ti, dng chiếc xe gn máy cũ  gc cây sung trước nhà. Thế Uyên chào m tôi, hi thăm sc kho bà. Thế Uyên mc b đ trn b binh đã bc mu, da ngăm đen, gy và cao. Tôi có chuyện cn nói vi Giang. Tôi hơi ngc nhiên vì tôi ch gp Thế Uyên vào nhng dp gi tết. Thế Uyên hot đng văn hóa đã lâu, đã có truyn ngn xut bn, mt s truyn tôi rt thích. Tôi đang hc y khoa, đã có mt thi gian hot đng chng chính quyền, như biu tình chng chế đ Ngô Đình Dim trước 1963, chng Hiến Pháp Vũng Tu thi tướng Nguyn Khánh, tham gia vài cuc biu tình chng quân đi đàn áp tôn giáo mi đây, nhưng ch là nhng hành đng bt ngun t tui tr hăng say, không xu hướng chính trị. Sau vài li thăm hi và bàn v tình hình chính tr , Thế Uyên đ ngh hp tác trong vic thành lp nhóm văn hóa Thái Đ, vi mc tiêu dùng văn hóa đ ci to xã hi như thi T Lc Văn Đoàn, không Cng sn và không Tư bn, ly tinh thn Quc gia làm căn bản và Xã hi ch nghĩa đ thc thi công bng xã hi, mô hình như các nước xã hi Bc Âu. Lúc đó quân đi M đã công khai hin di Vit nam, đem theo nhng sinh hot ngoi vi làm bt mãn nhng người tui tr, và chiến tranh bt đu tăng cường độ, tin tc đã rt ph biế Sài gòn. Nhng xáo trn chính tr và tôn giáo  mi được gii quyết bi nhóm cm quyn quân nhân,  tui 23 đy nhit huyết, tôi không ngn ngi tham gia làm vic vi Thế Uyên, mt người anh h tôi đã biết t hi còn nh, gihai gia đình nghèo nhất h, gia đình tôi và gia đình Thế Uyên. Mt bui ti đã hn trước, tôi đến nhà Thế Uyên cho bui hp đu tiên ca nhóm Thái Đ đó đã có mt nhng thành viên ban đu ca nhóm, đa s là h hàng quen biết như Nguyn Tường Thch, Nguyn Tường Thiết, Nguyn Tường Đng, Nguyn Đông Ngc (em r Th Uyên). Ch có hai người tôi chưa gp bao gi là thi sĩ Chu Vương Min và Trn Kỳ, hai người Thế Uyên quen biế vùng Cao Nguyên, và Trn Kỳ được gii thiu là mt nhân viên cũ ca nha Thượng v ( sau 1975 Trn Kỳ hin nguyên hình là thiếu tá Vit cng, được cài vào đ theo dõi Thái Đ). Chúng tôi ngi vòng tròn chung quanh mt cái bàn g thông, đóng gin d   và thp. Có trà và bánh đu xanh, rt thnh hành cho các bui hp mt thi đó. Thế Uyên trình bầy mc tiêu và lý do thành lp nhóm văn hóa Thái Đ và th tc tr thành thành viên ca nhóm. Ln lượt mi người t nói tên và thp mt ngn nến nh cm lên bàn, vi ý nghĩa :”Thà thp mt ngn nến nh còn hơn ngi nguyn ra bóng ti”. Chúng tôi bàn đến phương thc in t báo bng ronéo, các ch đ s thc hin, phân công bài v, phương thc ph biến và nht là tài chính vì tt c các thành viên hoc chưa làm vic hoc có công vic vi đng lương tượng trưng, thuc din nghèo. Thiết và Thch được giao công tác phỏng vn các nhân sĩ, các nhà cách mng nhu Phan Khc Su, Phan Quang Đán, Trn Văn Tuyên…vì có nhiu điu kin thun tin và đường dây liên lc, do là con ca Nht Linh Nguyn Tường Tam. Tôi và Trn Kỳ, sau thêm Nguyn Đông Ngc được giao đi phỏng vn các nhân vt tôn giáo : các thượng ta Thích Trí Quang, Thích Thin Minh, Thích Đc Nhun, Thích H Giác, các linh mc Chân Tín, T Do, Nguyn Ngc Lan, Trương Bá Cn và Tng Giám Mc Nguyn Văn Bình, đa s là nhng nhân vt có khuynh hướng thiên tả và chng chính quyn quân nhân. Báo được in bi n lc ca các thành viên, chia phiên quay ronéo trong nhng điu kin ti t, mái tôn bng cháy, không gian cht hp, thc phm và nước ung thiếu thn và nht là vì điu kin kinh tế và an ninh, phi di chuyển nhiu đa đim khác nhau. Vic phân phi và ph biến báo, vì là báo chui, bt hp pháp nên rt khó khăn. Ngoài nhng s báo ph biến cho thân hu, vi s đóng góp tùy h, thường là vi tinh thn c võ và giúp đ, báo còn được by bán kín đáo  phía trong nhà sách Khai Trí và một quy báo  góc đường Lê Li và Pasteur, quy báo ni tiếng v các sách b cm bán (kim duyt) và các báo không có giy phép.  quán báo này tôi hay gp mt đng nghip (sau này) và là mt sinh viên tranh đu là bác sĩ/nhà văn Ngô Thế Vinh, tôi gii thiu báo Thái Đ và có nhng liên lc khá mt thiết gia Thái Đ và Ngô Thế Vinh, sau này Nhóm Thái Đ in cun Vòng Đai Xanh  ca Ngô Thế Vinh, mt cun sách không làm vui lòng chính quyn. T báo Thái Đ bt đu được biết nhiu trong giới sinh viên, hc sinh và giáo chc có tâm huyết thi đó, cùng thi vi mt s tp chí cùng khuynh hướng khác như Hành Trình, Đt Nước. Nhóm Thái Đ bt đu m rng vòng hot đng bng cách kết np thêm các thành viên. Trn Triu Lut và Nguyn Trng Văn là hai thành viên mi, có l do Thế Uyên kết np vì liên h giáo chc ( Trn Triu Lut dy h Võ Trường Ton cùng Thế Uyên ) và liên h văn hoá , Nguyn Trng Văn viết nhiu bài phê bình và lý lun văn hc. Vào thi đim có phong trào đòi hi dy tiếng Vi các trường đi hc , chng nh hưởng văn hóa Tây phương, mà tôi là mt thành viên  trường y khoa, tôi và Thế Uyên đi tiếp xúc và kết np hai thành viên ca phong trào là giáo sư Nguyn T Quý m M v và giáo sư /nhà biên kho s đa Nguyễn Huy. Sau đó có thêm giáo sư triết Nguyn T Lc , em rut Nguyn T Quý, cũng tr thành thành viên ca nhóm. Thái Lãng t Đà lt gi v tp truyn ngn Sương Mù Xám, có khuynh hướng phù hp vi ch trương ca nhóm. Nguyn Đông Ngc được gi lên Đà lt để kết np hp tác, đng thi có thêm thân hu như Nguyn Quang Tuyến, Trn Hu Lc, đu là nhà văn, nhà giáo. Vi s tham d ca nhiu thành viên mi, các bui hp tr nên sôi đng hơn, nhiu cuc tranh cãi được m rng trên đa bàn lý thuyết và hành đng, giữa ch nghĩa Quc Gia do Nguyn Huy trình by trên căn bn lch s và tiến trin trên thế gii, Xã hi ch nghĩa theo Cng sn như mt mnh đ bt biến, bt kh kháng theo Trn Triu Lut và Nguyn Trng Văn, và Cách mng xã hi không Cng Sn như Thế Uyên và những thành viên đu tiên ch trương. Cái gì phi đến s đến, trong mt bui tranh lun gay go và không có th tha hip, Nguyn Tường Đng có nói, na đùa na tht, nếu tin vào Cng sn thì ch có mt con đường là vào bưng mà chiến đu. Trn Triệu Luật và Nguyn Trng Văn rút lui khi nhóm, hot đng vi mt t chc sinh viên thiên t. Sau đó, Trn Triu Lut vào bưng và chết vì bom B52. Nhóm văn hóa Thái Đ vn tiếp tc hot đông, nhưng càng ngày càng bế tc, mt phn là chính ph bt đu dòm ngó đến nhng hot đng văn hóa phn chiến, mt phn là các sinh hot b xâm nhp bi nhng người bên kia, như trường hp mt thành viên mi là nhà thơ Phan Trước Viên  Đà nng, b bt và phát hin là đng viên Cng sn đã by năm, do nhà văn Duy Lam khi muốn can thiẽp dùm cho Thế Uyên và nhóm Thái Đ báo tin. Nhóm Thái Đ, cũng như các nhóm Quc Gia anh hùng mã thượng khác, vn góp tin, mua go giúp đ gia đình Phan Trước Viên. Phan Trước Viên sau đó t t chết sau khi được tha. Tình hình đt nước ngt ngt vì chính phủ quân nhân Nguyn Cao Kỳ và s tham d càng ngày càng nhiu ca quân đi M. Dân chúng nghèo kh trong khi s xa hoa do người M và các gii chc liên h được phô bày l liu. Phía Cng Sn m nhiu cuc tn công hơn và đã có nhiu tn tht về phía Việt Nam Cng Hòa được thông tin v thành ph. Thế Uyên t lâu đã tp hp được nhiu sĩ quan cp úy và cp tá, d trù lc lượng đ ng h mt tướng lãnh có tài và có lòng, có th thc hin mt cuc cách mng kiu Nasser  Ai Cp hay Park Chung Hee  Đại Hàn. Các tướng Nguyn Chánh Thi hay Nguyn Cao Kỳ không được coi là người có tài đi vi c nhóm. Mc dù không ưa nhng người Cng Sn, đa s vn mơ tưởng ti nhng lãnh t và chuyên viên cách mng như Fidel Castro và Che Guevera. Malcom X và Martin Luther King Jr. cũng là những tên tunh hưởng đến suy nghĩ ca nhiu người yêu nước, mun tìm mt li thoát tt đp cho min Nam. Phong trào phn chiến bt đu có nh hưởng mnh vi nhng sách được truyn tay như Hoa Sen Trong Bin La ca Thượng ta Thích Nhất Hnh hay Fire In The Lake ca Frances FitzGerald, cùng vi cao trào nhc phn chiến ca Trnh Công Sơn, Tôn Tht Lp, Miên Đúc Thng và  Bob Dylan hay Joan Baez  M. Mt s ln thơ ca các nhà thơ tr đu mang cht liu chng chiến tranh như Trn Quang Long, Thái Luân, Đỗ Nghê, Nguyn Tường Giang, Phùng Kim Chú, Phan Lc Giang Đông …. Thái Đ cho n hành mt tp thơ vi ch đ chiến tranh và ước vng hòa bình vi thơ ca Nguyn Đông Ngc, Chu Vương Min, Nguyn Tường Giang, Phùng Kim Chú, Phan Lc Giang Đông, Chu Trầm Nguyên Minh….Chính quyn đã bt đu tht cht an ninh báo chí, Thái Đ in ronéo phi tm ngưng. Thế Uyên nh mt đường dây quen biết qua Duy Lam, vn đng xin được giy phép in tp chí Thái Đ  công khai, chúng tôi gi là Thái Đ Xám , nhưng ch được mt hai s cũng b ct giy phép. Đng thi vi s bế tc và không có đường hướng phát trin tương lai cho nhóm, cng vi tình hình leo thang chiến tranh ca đt nước, nhng tranh cãi ni b xy ra nhiu hơn v phương thc hành đng và nhlà sự thiếu uyn chuyn trong cư x cũng như tho lun ca Thế Uyên, mt s thành viên như Nguyn Huy, Nguyn T Quý, Nguy T Lc bt tham d và sau cùng rút khi nhóm. Mt lý do khác là tt c các bui hp đu có mt ca Nguyn Thúy Sơn, v Thế Uyên, trước đó không tham d vào nhng tranh cãi ca các thành viên, nhưng sau này hay cho nhng ý kiến bênh vc Thế Uyên khi b tn công. Đi vi đa s chúng tôi có liên h h hàng nên không thy có vn đ gì và cũng mun t ra tôn trng ý kiến ph n, nhưng vi mt s thành viên khác thì chướng mt và không nghiêm chnh. Nguyn Huy, mt ln được hi ý kiến và quyết đnh mt vn đ đang bàn cãi, đã na đùa na tht : “đ tôi v nhà hi ý kiến v tôi đã”. Cuc tn công Tết Mu Thân xy ra, Thế Uyên b gi tr li quân đội và làm ging viên cho chương trình Quân S Hc Đường, các thành viên khác hoc b gi vào trường sĩ quan Th Đc hoc thay đi công vic, ch còn nhà giáo Nguyn Đông Ngc, nhà văn Thái Lãng, Trn Kỳ và tôi còn liên lc thường xuyên vi Thế Uyên. Nhóm quân nhân của Thế Uyên vn còn gi t chc, văn hóa b xếp li, Thế Uyên quay sang viết sách giáo khoa và dch sách đ bù vào thiếu thn tài chánh cho gia đình . Nhng thành viên cũ không còn li bao nhiêu, d tính vn đng kết np thêm các thành viên mi gp nhiu khó khăn, mt phn do hu qu ca trn chiến Tết Mu Thân, mt phn là s cng rn, thiếu tế nh trong giao tiếp ca Thế Uyên. Tôi và Nguyn Đông Ngc đã có ln nói vi Thế Uyên : ông nên lui vào bóng ti, ch đ chúng tôi liên lc và vn đng. Dĩ nhiên Thế Uyên không đng ý và tuyên b gii tán Thái Đ. Dù sao, tôi, Ngc, Lãng, Trn Kỳ và my người trong gia đình vn liên lc và sinh hot  đu đn vi Thế Uyên, nhưng trong tinh thn bng hu và đng chí cũ. Nguyn Đông Ngc b nhiu thì gi in sách, lập nhà xut bn Sóng, thành công khi xut bn Chuyn Tình ( dch Love Story ca Erich Segal ), Hi Ký Gia Đình Nguyn Tường ca Nguyn Th Thế ( em gái ca Nht Linh, Hoàng Đo, ch ca Thch Lam và cũng là m ca Duy Lam , Thế Uyên) và cun Nhng Truyện Ngn Hay Nht Ca Quê Hương Chúng Ta (đy đ tiu s và quan nim viết văn ca 45 tác gi min Nam). Nguyn Tường Thiết v trông coi nhà xut bn Phượng Giang ca nhà văn Nht Linh. Thái Lãng v tranh và trông coi nhà in. Trn Kỳ đi dy hc tư thc. Tôi cùng một s bn bè xut bn Tp San Văn Chương, mt tp chí thun túy văn chương và ngh thut, đng thi thành lp nhà xut bn Thch Ng.

 

Cách đây hai năm tôi bay qua Seattle cùng Nguyễn Tường Thiết đến d k nim năm mươi năm ngày cưới ca v chồng Thế Uyên, không ng đó là ln cui cùng tôi gp Thế Uyên. Vn như thói quen mi ln chúng tôi gp nhau là nhc đến chuyn ngày xưa, nhng k nim cùng các bn bè, k sng người chết, mi người lưu lc mt phương. Thế Uyên hi này đã thôi viết, lâu lâu con trai lại đưa đến mt sòng bài trong khu đc quyn ca người Da đ đ kéo (bm) máy . Vn là Thế Uyên, khi nói đến thú vui này luôn luôn xác quyết: các ông hin lành quá, không biết chơi bài có nhiu cái rt thú v, nht là nhìn thy nhng cu vng, chim bay hiện ra trên máy, như mt bc trnh. Tôi, Thiết và my người bn ch cười. Chúng tôi vn biết Thế Uyên có tính rt ch quan, khi biết hoc thưởng thc mt bn nhc, ăn mt món ăn ngon ti mt tim ăn nào đó, đc mt cun sách hay xem mt phim mi đượchiếu… Thế Uyên luôn luôn nghĩ  mình là người đu tiên hay đc nht khám phá ra và rt hãnh din vì s hiu biết này. Có l đó là mt tính thơ ngây đáng yêu ca Thế Uyên và làm cho Thế Uyên luôn yêu đi và đy t tin. Đi vi chúng tôi đã quá quen thuc nên không để ý, nhưng tôi đã nhiu ln nghe bn bè nói gn nói xa, phê phán v bn tính đó. Nht là mt tính đc thù khác ca Thế Uyên là tính ca tng v ,  Thi/Thúy Sơn , không nhng trong giao thip xã giao mà còn rt nhiu trong văn chương. Mt nhà bnh bút một ln ngi ăn vi tôi, cười nói: ông nói ông Thế Uyên nhà ông bt ca tng v đi cho anh em nh. Tôi cười: ông đ ý làm chi, ai mà không coi v mình là đp nht. Cái tính này cũng làm mt s bn bè thân ri b Thế Uyên vì Thế Uyên nghĩ ai cũng đ ý và mê vợ mình. Nhưng đi vi tôi, v chng Thế Uyên đúng là mt cp uyên ương, theo nghĩa đúng nht, hai người không th thiếu nhau. Bây gi nhìn Thế Uyên và v cùng con cháu hp mt đy đ, tôi thy Thế Uyên là mt người hnh phúc. Thế Uyên và v cùng nhau thôi tắt nhng ngn nến cm trên bánh cưới k nim, cái bánh cưới mà trước đây 50 năm, khi hai người thành v chng đã không có. Mt cháu gái ln đc mt bài thơ bng tiếng Anh tng ông ni, mt cháu gái khác hát mt bài hát mng k nim ngày cưới. Thế Uyên ngồi đó, trên chiếc xe lăn, hn nhiên thưởng thc chiếc bánh ngt, trông ngây thơ như mt đa tr. Thế Uyên càng v già, người mp ra và dáng dp ging ht m, tôi tưởng như nhìn li hình nh ca bà cô tôi, như mi ngày nào đây. Hình nh ca m và v luôn luôn đầp trong văn chương Thế Uyên, hai nhân vt n nh hưởng xâu xa đến cuc đi ca Thế Uyên.  

 

Tôi quen biết Thế Uyên đã bao lâu, có l gn c cuc đi ca tôi. Khi gia đình tôi  hu phương được bà ni cho người đón v, bà ni gi gia đình tôi tá túc ở nhà bà cô tôi, m Thế Uyên,  Hi Phòng ri Hà Ni. Nhưng hi đó tôi còn nh quá và ham chơi cùng em trai ca Thế Uyên , cùng tui tôi, nên không có mt k nim nào đáng nh. Tôi ch nh mt ln Thế Uyên được b sai đi mua bánh mì baguette mang vđược b cho mt phn bánh mì vi bơ Bretel, Thế Uyên b cho tôi mt miếng nh và đó là ln đu tiên tôi được thưởng thc món ăn tây phương. Gia đình tôi và gia đình Thế Uyên là hai gia đình nghèo nht h, và vì thế chúng tôi là hc sinh và sinh viên nghèo kinh niên. Nhưng vi Thế Uyên thì cái nghèo đã đeo đui sut cuc đi. Tôi còn nh thi kỳ gia đình Thế Uyên  mt căn nhà xây t túc rt thô sơ trên phn đt hoang nh thuc cư xá công binh, căn nhà nh đến đ ai cũng nhìn thy nhau và đi li phi cn thận tránh né, căn nhà Duy Lam mô tả trong Gia Đình Tôi, luôn luôn trong tình trng “tu tiên”( không đ thc ăn). Mt bui ti đến thăm gia đình bà cô, gp Thế  Uyên cho coi mt truyn ngn tôi không nh tên, ký vi bút hiu Vi Lao. Tôi hi Thế Uyên Vi Lao nghĩa là gì. Thế Uyên nói là ly t hai câu thơ ca Lý Bch: “X thế nhược đi mng, H vi lao kỳ sinh”. Không ng hai câu thơ đó li vn vào tính tình ca tôi và không có mt chút nh hưởng nào trong đi sng ca Thế Uyên, mt người rt năng n trong mi công việc, ham hot đng và phiêu lưu. Thế Uyên lang bt kỳ h, khi lp gia đình tôi cũng không được biết. Sau khi ly v và có con, đã  trong quân đi và hành ngh giáo chc, Thế Uyên cũng không thoát khi cnh nghèo. Tôi đã không ít ln phi dn nhà giúp cho Thế Uyên vì toàn là nhà thuê, và nhà nào cũng ch như mt căn lu,  sâu trong các hm lao đng, mùa mưa lt li phi xn qun men theo nhng b đt quen mi vào thăm Thế Uyên được. Căn nhà tương đi tt đp nht là căn nhà thuê trong cư xá sĩ quan Chí Hòa, nơi có mt thi tôi cũng là láng ging, và cũng là căn nhà tôi đến ăn gi cùng Nguyn Đông Ngc khong mt tháng trước ngày 30 tháng tư 1975.Tuy nghèo, sng trong tình trng thường trc thiếu thn, vay mượn thường xuyên mi tháng, thm chí có khi phải qua nhà Chu Việt vay go ăn, nhưng Thế Uyên li là người hào phóng vi bn bè. Nhng khi có mt s tin đc bit như tin bn quyn sách dch, sách giáo khoa, hoc đu tháng lãnh lương, Thế Uyên li vi vàng r tôi hoc Nguyn Đông Ngc hay mt vài bn bè khác đi uống cà phê hoc ung bia. Nơi chúng tôi thường xuyên đến là quán Lú, quán Hm Gió, quán Đa La. Chúng tôi đã th cn sa trong khi nghe nhc Phm Duy, Trnh Công Sơ quán Lú, xem và nghe Đc Huy, Tun Ngc trình din nhc ca Simon và Garfunkel  Hm Gió, và nhiu khi tiêu th c mt hai két bia, nghe nhc tr ca ban Phượng Hoàng cùng Elvis Phương  quán Đa La. Tôi cũng đã nhiu ln nghe bn bè than phin v tính thiếu sòng phng ca Thế Uyên, nhưng tôi không nghĩ đó là bn tính ca Thế Uyên, có thể là vì lúc đó có nhng nhu cu thiết yếu, và Thế Uyên luôn nghĩ trong hoàn cnh như thế, bn bè phi thông cm ln nhau. Thế Uyên là người có tài trong văn chương, có lòng vi đt nước, nhưng không được thi thế đãi ng. Cũng như rt nhiu nhà văn cmiền Nam và nhng người có tâm huyết tranh đu cho mt quê hương tt đp trước 1975. Sau khi min Nam sp đ, Thế Uyên cũng như mt s nhà văn, nhà giáo, quân nhân khác b đưa đi hc tp ci to.  

 

Tôi vừa đi d l cu siêu cho Thế Uyên, do các cháu con của Duy Lam t ch Tu Vin Vn Hnh vùng Centreville, Virginia. Sau khi ngi nghe tng kinh và l cu siêu hơn mt gi đng h, hai chân đau nh, lúc đng dy phi vn vai my đa cháu, mi thy minh đã già. Ngi ăn ba cơm chay cúng dường, tôi cùng Duy Lam, Chu Việt, Nguyn Tường Đng li quanh qun nhc đến nhng k nim vi Thế Uyên và Thái Đ. Duy Lam khoe là đã viết mt bài 25 trang gi cho Da Mu v nhng k nim vi Thế Uyên và cho biết đó ch là mt phn nh nhng điu Duy Lam mun và s viết v Thế Uyên. Nguyn Tường Đng nhc li nhng bn bè sinh hot ngày xưa, luôn nhc ti my câu thơ ca Phan Trước Viên:” này là hn thù này là tình thương cao ngt, cao hơn nóc hm ca m tránh bom, cao hơn cây đa hi chưa tróc gc, cao hơn đình làng có đôi t chim”. Có th đó là nhng dn khi Nguyn Tường Đng cùng tôi tn cư  mt làng quê heo hút vùng Nhã Nam, Yên Thế. Chu Vit thì đã hơi nghnh ngãng, nhc li nhng k nim khi đi xin giy quay ronéo cho Thái Đ do mt người b nha quân nhu cung cvà dịch Les Centurions ca Jean Lartéguy cho Thái Đ Xám. Thi đó nhà ca Chu Vit tương đi khang trang và khá rng rãi nên thung được Thái Đ mượn cho nhng sinh hot văn hóa ngoi vi. Nhng ngày Phm Duy mang đàn đến hát và T T ngi v tay trên đùi luôn miệng : hay tht, hay tht. Nhng bui ngâm thơ ca nhóm, tic trà bánh ngt tiếp bn bè thân hng h Thái Đ. Bui t chc nghe Miên Đc Thng hát nhc ca chính tác gi, nhưng bàn nhc rt nng v tình t quê hương, chiến tranh tàn phá và ước vng hòa bình. Bây giờ đã gn 50 năm qua ri. Duy Lam báo tin là sp trin lãm tranh ti mt câu lc b văn hóa M đa phương, trin lãm đu tiên ca mt ha sĩ Á châu. Tôi nhìn Duy Lam và nh đến Thế Uyên. Hai anh em đu có mt sc sng mãnh lit, sáng tác và hoạt đng không ngng ngh, đy nhng o tưởng v hào quang văn hóa và chính tr và đy lòng kiêu hãnh v nhng thành qu ca mình. Tôi t hi có phi là do tính di truyn ca m, em rut ca Nht Linh , Hoàng Đo và ch ca Thch Lam và Nguyn Tường Bách. Tháng trước khi đi d đám tang ca chú tôi, nhà văn nhà cách mng Nguyn Tường Bách, tôi cũng rt h thn khi được nhc li chú tôi di cư đến M khi đã 72 tui, nhưng ông đã rt hăng say viết sách, hot đng chính tr và đ li nhng dn sâu đm cho cng đng Vit Nam  hi ngoi. Mt s trùng hp thú v là c chú Nguyn Tường Bách  và cháu Thế Uyên đu t b Quc Dân Đng  và ch trương “ Cách Mnh Xã Hi” theo mô hình các nước Bc Âu*. Mt người sng bên Trung Quc, mt người sng  min Nam Vit Nam, không thư t liên lc, cách nhau 16 năm đu có nhng suy nghĩ ging ht nhau và cùng tht bi. Phi chăng Cách Mng Xã Hi Không Cng Sn ch là mo tưởng ca nhng người lãng mn và c hai đu là nhng người lãng mn cui cùng ca thế h T Lc Văn Đoàn. Còn tôi, không biết là vì tính di truyn t người cha mt sm hay vì trí nh đã in đm du hai câu thơ ca Lý Bch:” X thế nhược đi mng, H vi lao kỳ sinh” mà Thế Uyên đc cho nghe khi còn tr, đ cho đến bây gi tui trên by mươi, vn cm thy đời mình là mt khong không.

 

01 tháng bẩy năm 2013.

NGUYỄN TƯỜNG GIANG

 

(*) Tháng 3. 1949 chúng tôi thoát ly Quốc Dân Đảng và thành lập nhóm “ Cách Mệnh Xã Hội” với chủ trương chống chuyên chính vô sản và tư bản bóc lột; thực hiện một chế độ “xã hội chủ nghĩa”nhưng không độc tài theo lối Bắc Âu. Tờ báo Cách Mệnh Xã Hội ra được vài số rồi ngưng xuất bản.( Lâm Lễ Trinh: Mạn Đàm Vói Bác Sĩ Nguyễn Tường Bách ).

 

Vào những năm chót 60 và đầu 70, ở Sài Gòn xuất hiện một nhóm văn hoá lấy tên là THÁI ĐỘ…Mục đích là để tiến tới thực hiện một cuộc cách mạng không cộng sản, theo một khuôn mẫu tương tự các nước xã hội Bắc Âu như Na-uy, Thụy-điển… Chúng tôi tin tưởng rằng chỉ có phương sách thực hiện cuộc cách mạng xã hội (không cộng sản) mới thắng được Cộng sản. Đối với chúng tôi, tiếp tục chiến tranh hiện nay chỉ có ý nghĩa nếu cuộc chiến này ( với sự trợ giúp của quân đội Mỹ) là một ngăn bờ, một cầm cự để những người quốc gia có đủ thì giờ làm cách mạng. ( Thế Uyên: Nhóm Thái Độ; Những Người Lãng Mạn Cuối Cùng.).


Nguồn: Da Màu