Sunday, November 29, 2020

1854. ĐINH TRƯỜNG CHINH Tạ ơn

Tranh Đinh Trường Chinh

tạ ơn im lặng của ngày

tạ ơn hỗn độn lòng này bão qua

tạ ơn cây cỏ phương xa

tạ ơn đốm lửa thắp ta thật gần

 

tạ ơn trời đất từ tâm

tạ ơn trót những lỗi lầm thứ tha

tạ ơn mẹ tạ ơn cha

tạ ơn em nhắc nhở ta đôi lần

 

tạ ơn tình vẫn trong ngần

tạ ơn đêm lại vô ngần thuỷ chung

tạ ơn đời khẽ bao dung

tạ ơn tơ tóc ủ cùng tháng năm.

 

- đtc