Saturday, December 26, 2020

1892. NGÁT THƠM KÝ ỨC Thơ Nguyễn Minh Nữu Nguyễn Quyết Thắng phổ nhạc Hòa âm Nguyễn Thịnh Tiếng hát Ngọc QuyKhoảng thời gan sau Giáng Sinh, và chưa bước vào Năm Mới, là thời gian nhiều mênh mang nhất, gần thì nhớ về những vui buồn trong năm vừa qua, xa hơn thì trí nhớ ruổi rong về những nẻo đường ký ức ....rồi nghĩ đến năm mới, nghĩ đến tương lai....Nghĩ đến bản thân, nghĩ dến ruột thịt, nghĩ tới thân tình bằng hữu và nhớ đến mọi người....Một bạn thân từ thuở tóc xanh là Nguyễn Quyết Thắng vừa phổ nhạc bài thơ trùng vào thời điểm của ký ức này, gửi gửi tới bạn bè như một lần Ôn lại chuyện xưa để chuẩn bị đón ngày mai.

ca khúc NGÁT THƠM KÝ ỨC. (NMN)

 

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe.