Monday, December 28, 2020

1894. AULD LANG SYNE Bài hát chia tay năm cũ đón mừng năm mới


Bài hát 
chia tay năm cũ đón mừng năm mới
AULD LANG SYNE
Ban nhạc HOME FREE trình bày

Vào đêm giao thừa, để chia tay năm cũ và đón mừng năm mới, người dân ở các nước phương tây hát bài Auld Lang Syne. Auld Lang Syne là tiếng Tô Cách Lan cổ, có nghĩa là the good old times, tạm dịch ra tiếng Việt: những ngày xưa thân áinhững ngày tháng tươi đẹp cũ … 

Sự có mặt của chúng ta trên trái đất này là một sự kỳ diệu và chiều dài của một đời người được tính bằng thời gian. Thời gian đã qua hay thời gian sắp tới đều là kỳ diệu. Do vậy, chúng ta nâng ly mừng năm mới nhưng không quên những ngày tháng cũ.

Có nhiều cách giải thích khác nhau về nguồn gốc bài hát này. Nhiều tài liệu cho rằng nhà thơ Tô Cách Lan Robert Burns tình cờ nghe một người hát dạo hát bài này, thấy hay quá nên ông ghi lại thành thơ vào năm 1788, sau đó được George Thompson phổ thành ca khúc vào năm 1793, từ đó bài hát Auld Lang Syne được hát vào đêm giao thừa để chia tay năm cũ, đón mừng năm mới.

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe ban nhạc HOME FREE (Hoa Kỳ) trình bày bài hát AULD LANG SYNE.