Friday, January 1, 2021

1897. NGUYỄN VĂN ĐIỀU Giã từ năm 2020


Xin giã từ năm Hai Mươi khép lại
Một năm dài có đại dịch chưa qua
Cấm túc, giới nghiêm nhà ai nấy ở
Những buồn lo cứ theo mãi bên ta


Vẫn còn đó ngổn ngang bao nhiêu chuyện

Bởi lòng trần vẫn còn lắm đa đoan

Ai vỗ tay giữa muôn trùng dâu biển

Ta nhìn mình phiêu dạt cõi nhân gian

 

Xin mời em cùng tôi nâng cốc rượu

Tạ lòng nhau trong ngày tận năm cùng

Thời nhiễu nhương dễ gì tìm tri tửu

Mừng còn nhau dẫu đời lắm bung xung

 

Khi ngồi lại giữa lùng bùng nhân thế

Ta còn em hát tiếp bản đồng ca

Đủ thấy lòng vui giữa ngày gai lửa

Bởi thương người cây lá vẫn cho hoa

 

Xin cám ơn năm Hai Mươi khép lại

Tay cầm tay hướng tới một ngày mai

Mong đại dịch chóng qua đời bớt khổ

Cho mọi người phơi phới dệt tương lai.

 

NGUYỄN VĂN ĐIỀU