Tuesday, February 2, 2021

1927. ĐINH CƯỜNG Lại thử ghi chú bức tranh mới vẽ xong

BÓNG NGỰA HỒNG
Oil on canvas, 30"x30", dinhcuong, 6.2014

Đinh Cường

LẠI THỬ GHI CHÚ

BỨC TRANH MỚI VẼ XONG

 

Bóng ngựa hồng phía sau

như mùa hè đang tới

người áo dài xanh non

thuở nao trong Thành Nội

 

một nụ hồng thắm đỏ

nhớ câu Gaston Bachelard:

elle est rouge la petite

fleur bleue! đóa hoa xanh

bé bỏng kia màu lửa rực !

 

kỷ niệm là tro than

cũng có khi ấm lại

mai rong chơi xa ngái

năm giờ bay bềnh bồng

 

lại mây.nhiều mây trắng

cả cánh đồng mênh mông...

 

Virginia, July 2, 2014

ĐINH CƯỜNG

(1939-2016)