Friday, February 26, 2021

1938. ĐINH CƯỜNG Chiều thứ bảy cùng Nguyễn Tường Giang ghé thăm Duy Lam và ngồi cùng Phạm Cao Hoàng ở quán 102


Rong chơi với Giang
lại chiều mưa suốt
mười năm rồi sao
nhớ một ngày mưa
 
Giang về New York
chuyến tàu đêm khuya
chiều nay lại mưa
ghé thăm Duy Lam
 
cùng Phạm Cao Hoàng
ngồi trong quán mới
vùng Chantilly
mưa hoài không dứt
 
rong chơi với Giang
lại gặp chiều mưa
ghé thăm được bạn
là vui vô cùng ...
 
Virginia, Aug 23, 2014
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)