Sunday, March 7, 2021

1953. NGUYỄN VĂN ĐIỀU Tự sự khúc

Ảnh minh họa - Nguồn: shutterstock

Có lúc chợt một mình nhìn lại

Thương tuổi thơ ôi đẹp vô cùng

Ngày khôn lớn thấy lòng bỗng khác

Nhìn đời đâu cũng thấy bung xung

 

Cơm áo xô ta từng sấp ngửa 

Roì đời cứ quất mãi oan khiên

Mới hay nhân thế là điên đảo

Nên đành vạn sự hãy tuỳ duyên

 

Bởi đại dịch ngồi nhà quanh quẩn

Nên thèm sao một mảng trời xanh

Ngày tháng cứ chập chùng sóng vỗ

Ta một đời cứ mãi loanh quanh

 

Nên thôi hãy an nhiên ta buớc

Ngại ngần chi nhân thế lao xao

Con đuờng có nguời xuôi kẻ nguợc

Chốn bụi hồng mặc sức tiêu dao

 

May còn thơ như lời tâm sự

Để còn yêu cuộc sống ngọt ngào

Gửi chút niềm tin ngày viễn xứ

Cho lòng trần bát ngát trăng sao.

 

NGUYỄN VĂN ĐIỀU