Saturday, April 10, 2021

1985. Thơ ĐẶNG KIM CÔN 1975, Nhà TôiBảy lăm nhà tôi đấy,

Cha xác vùi rừng hoang

Mẹ tìm Cha cải táng

Mưa nghẹn lòng nghĩa trang

 

Con trai đi cải tạo

Ba thằng con - ba đường

Mút mùa… năm ngày gạo

Núi cao… hoài cao hơn!

 

Mẹ co ro ngục tối

Tội tìm được xác chồng

Rừng hoang và huyệt mộ

Quốc phá đành gia vong!

 

Nhà toàn chị em gái

(Hơn nửa là trẻ thơ)

Chén cơm chan nước mắt

Sớm chiều thăm Mẹ tù

 

Lây lất từng bữa gạo

Lệ mấy nhoà lo âu!

Nỗi đêm đen lập lại

Biết đời trôi về đâu?

 

Nhà âm u màu tang

Bàn thờ đèn leo lét

Hàng xóm nhìn sau trước

Dấp dúi tiền khói nhang

 

Bầy con nheo nhóc đợi

Dìu nhau ngày qua ngày

Cơm áo, rồi phải sống!

Bơi theo giòng đời quay.

 

1977

ĐẶNG KIM CÔN