Thursday, June 10, 2021

2050. Thơ ĐẶNG KIM CÔN Vai mẹ

Nguồn ảnh: Sống Đẹp

Gánh Mẹ gánh mấy vai nào chịu nổi,

Trai làng nhấc lên để xuống, lắc đầu

Ngày đi về những sáu mươi cây số

Đôi chân trần rướm máu cũng quên đau.

 

Tuổi thơ Mẹ, sớm đôi vai nhói buốt

Gánh đầu đời trĩu xuống bóng mồ côi

Tử biệt, sinh ly lệ đau chảy ngược

(Mặn trĩu hai đầu nước mắt, mồ hôi)

 

Chợ Giã, Chợ Đèo, Phú Nông, Phiên Thứ

Tần tảo đêm đen xuống vực lên ngàn

Ma cỏ, hùm beo cũng thương đảm phụ

Đường xa mà bóng tối cứ mênh mang.

 

Đường xa mà lửa bom, giông bão

Gồng gánh đàn con vẹt đạn đi

Lội bom mìn lấy mạng mình đổi gạo

Vì chồng con, thân Mẹ sá gì!

 

Mẹ gánh tám mươi năm mưa nắng

Phiên chợ bể dâu tan hợp bao lần

Gánh tang chồng, oằn nhục nhằn cay đắng

Nuốt nước mắt vào cho cứng đôi chân.

 

Mẹ bán, Mẹ mua bao năm vẫn thiếu

Nhật nguyệt gánh đi không theo Mẹ về

Tóc trắng, lưng còng, chân run, vai yếu

Mẹ vẫn gánh hoài con đường sớm khuya

 

Còn thở, chợ đời còn xa ngái

Chiếc bóng bên chân Mẹ cũng quên già

Con Mẹ sáu mươi cứ là thơ dại

Vẫn dõi Mẹ về từ chợ chiều xa

 

2011 

ĐẶNG KIM CÔN