Friday, June 11, 2021

2052. Chiều về trên sông - Sáng tác: Phạm Duy - Trình bày: Nguyễn Trọng Khôi

Nguyễn Trọng Khôi - Ảnh Phạm Cao Hoàng - 9/2013