Thursday, June 17, 2021

2059. ĐẶNG KIM CÔN Hôm Qua Em Ở Đâu?

Photo by PCH

 

Hôm qua em ở đâu?

Bỏ sân trường gió lộng

Những con đường ngơ ngẩn

Nhìn giòng đời trôi mau

 

Giòng đời thì chảy xiết

Mà nhớ thương không bờ

Em đi, đi mải miết

Ngày xưa hoài vẫn xưa

 

Mưa chiều về quên tạnh

Mình anh co ro đi

Cứ mặc bàn tay lạnh

Để nhớ lần chia ly

 

(Để nhớ lần trễ học

Tấm áo mưa chung đầu

Tiếng reo đùa cửa lớp

Thẹn mà thêm thương nhau)

 

Để từng cơn mưa cũ

Rơi hoài trên thơ ngây

Em ở đâu mất dấu

Mưa trong lòng ai bay…

 

Hai mái đầu ướt sũng

Vẫn trông vời mưa xa

Hỏi cuối đường, chiếc bóng

Khuất về đâu hôm qua?

 

2012

ĐẶNG KIM CÔN