Thursday, July 1, 2021

2075. Thơ NGUYỄN VĂN ĐIỀU Bước tiếp buồn vuiSáng dậy muộn trên giường nghe chim hót

 Lòng xôn xao một ngày mới ngoài kia

Cám ơn đời môi em như mật ngọt

Ta cần nhau như không thể chia lìa

 

Nơi góc vuờn đôi chim non quấn quít

Chúng tung tăng ríu rít ở trên cành

Anh bỗng thấy một chút gì hạnh phúc

Đủ cho lòng sống lại những ngày xanh

 

Và như thế với tay nguời chăm bón

Cây đâm chồi và cây sẽ đơm bông

Ta còn đó hai bàn tay muời ngón

Sẽ diù nhau đi nốt giữa đuờng trần

 

Sẽ đưa nguời đi đầu sông cuối bãi

Buổi chợ chiều ồn náo giữa quê ai

Vẫn thơm ngát huơng lòng ngày thơ dại

Đón đưa nguời qua mấy nẻo tàn phai

 

Cám ơn em cám ơn ngày dâu bể

Ta còn nhau giữa ngày tháng quê nguời

Và sẽ quên những sầu đau nhân thế

Ta cùng nhau buớc tiếp cõi buồn vui.

 

NGUYỄN VĂN ĐIỀU