Monday, August 9, 2021

2108. GIỚI THIỆU TẠP CHÍ ĐỌC VÀ VIẾT TỪ NGU YÊN


Tạp Chí Đọc và Viết Số 03: Tháng 8/2021

MỤC LỤC

1- Thơ Zuhair Abu Shayib (Palestine. 1958 - )
2- Giá Trị Thời Gian Cá Nhân.  Đoản Luận.
3- Khi tôi 14 tuổi, dì tôi dẫn đi ăn trưa rồi nói: 
     Alexis Rhone Fancher. Thơ dịch.
4- Nhà Văn Lão Thành.  Thơ
5- Khen Chê Không Mất Tiền Mua. Phiếm Luận.
6- Ông Từ. Somerset Maugham (1874-1965)
    Truyện Ngắn.
7- Giới Thiệu Kịch 10 phút;
    Đường 12. David Nice. Kịch dịch.
8- Giới thiệu sách:
    Brief Answers To The Big Questions,
    Stephen Hawking. Ngu Yên dịch tiếp theo
 

Tạp Chí Đọc và Viết Số 02. Tháng 7/2021

MỤC LỤC

1- Vợ Các Thi Sĩ. Susan De Sola. Thơ dịch.
2- Thơ Mô Hình: Đập.
3- Câu Chuyện Về Già Mới Dám Kể. Thơ
4- Khó Ai Ngờ Đoạn Giữa Tình Yêu. Phiếm luận.
5- The Bet. Truyện Ngắn, Anton Chekhov.
6- Lương Châu Từ. Vương Hàn. Thơ Phổ Nhạc.
7- Giới thiệu sách:
    Brief Answers To The Big Questions,
    Stephen Hawking.
 

Tạp Chí Đọc và Viết Số 01. Tháng 6/2021

MỤC LỤC

 1- Vấn Đề Lành Lại. Thơ.
2- Súc Nhân Sinh. Kịch ngắn.
3- Muôn Ôm, Tưởng Dễ lắm Sao. Phiếm luận.
4- Ngụ Ngôn: Chuột Thét Người Rên. Phiếm luận.
5- Linh Hồn Áo. Kịch một màn.

 
Đón Đọc Tạp Chí Đọc và Viết Số 4. Lên mạng đầu tháng 9/2021

MỤC LỤC

1- Leonard Cohen. Thơ & Nhạc Dịch.
2- Từ Chuyện Người Cắt Thịt. Phiếm Luận
3- Ở Một Nơi Khác. Thơ
4- Ngẫm Nghĩ Về Cây Chổi. Đoản Luận.
5- Thấy Chúa Trong Dê. Suzanne Bradbeer,
    Kịch 10 phút.
6- Lưỡi Dao Thợ Săn, Haruki Murakami.Truyện Ngắn
7- Giới thiệu sách:
    Brief Answers To The Big Questions,
    Stephen Hawking.
    Ngu Yên dịch tiếp theo