Saturday, August 21, 2021

2119. Thơ ĐẶNG KIM CÔN Vẫn ngóng bàn tay mẹ

Ảnh : Google image
 

Một ngày không biết mưa hay nắng

Có mùa thu nào như rất xưa

Mũm mĩm một thiên đàng mẹ nặn

Gửi mộng trần gian Tháng Chín về

 

Bóng mây chấp chới trong trời đất

Vin tiếng mẹ ru lẫm đẫm đời

Đôi khi lỡ bước bên bờ vực

Mới biết mình chưa lớn, mẹ ơi!

 

Cung kiếm biết đau gì xương thịt

Gươm gãy, tỉnh say nỗi nước, nhà

Voi chó khóc cười khan nhật nguyệt

Nặng bước tha phương lệ máu pha

 

Đốt nến mừng con, lòng nhớ mẹ

Con già, lo mẹ đã già hơn

Tóc pha sương lạc trong trần thế

Vẫn ngóng bàn tay mẹ dẫn đường.

 

Ước sao Tháng Chín quên rung lá

Để bình minh trải vàng mênh mông

Chân cứng đá mềm trên bước mẹ

Cành thu mẹ ngập nắng vàng xuân

 

Tháng 09/2010

ĐẶNG KIM CÔN