Saturday, September 25, 2021

Sách mới: THƠ TUYỂN TOÀN TẬP - Tác giả: TRẦN HOÀI THƯ

SÁCH MỚI
 
THƠ TUYỂN
TOÀN TẬP
Tác giả:
TRẦN HOÀI THƯ
 

NXB THƯ ẤN QUÁN
New Jersey (USA), 9/2021
632 trang, bìa cứng
Ảnh bìa trước và bìa sau: Trần Hoài Thư
Trình bày: Nguyễn Đình Hiều
Liên lạc với tác giả:
tranhoaithu16@gmail.com