Friday, October 22, 2021

2173. Thơ CHU VƯƠNG MIỆN Thuyền theo láigái theo chồng

thất nghiệp theo ma gà bông

trâu bò húc nhau

ruồi muỗi chết

sống làm dân nước nhỏ

quá mệt

dở trăng dở đèn

dở trắng dở đen

dở độc tài dở dân chủ

dở chí mà phù

đậu hũ

-

kiếp hoa kiếp người

có vắn có dài

có buồn có vui

muôn hồng ngàn tía

có ngọt có bùi

-

người dửng dưng ta cũng dửng dưng

hỏi chi ? con nước nhập bao dòng ?

hỏỉ chi bèo lục bình xuôi ngựợc

ngó làm gì ? bầy sếu qua sông

mấy chục năm ta người mỗi ngả

ta đi theo vợ người theo chồng

duyên nợ cầm ca làm nhảm nhí

y đạo nơi chùa sắc sắc không

biết bao dòng rồi cũng nhập chung

từ từ ào mãi chốn biển đông

chỉ thấy miên man là sóng trắng

biết dòng nào đục dòng nào trong

thôi bây giờ ai cũng dửng dưng

hoa nơi sa mạc nở từng chùm

ngày nắng đêm sương hoa với trái

không người hoa vẫn đủ mùa xuân ?


CHU VƯƠNG MIỆN