Thursday, November 11, 2021

2192. Thơ TRẦN CẨM HẰNG Ở giữaCon sâu ăn chiếc lá,

Chiếc lá hình chiếc răng.

Giữa thiện ác nhập nhằng.

 

Những phận người chìm nổi,

Những bóng ma vật vờ.

Giữa trang sử bơ vơ.

 

Sông chảy hoài dòng xuôi,

Biển bao la dung chứa.

Giữa sóng dội không lời.

 

Mai vắt lạnh, bung vàng,

Chuối tưa mình, tròn trái.

Giữa thước thẳng công bằng.

 

Ngày lặn lội thân cò,

Đêm cô đơn cánh vạc.

Giữa lặng thầm giấc mơ.

 

Ngày mưa lành sa mạc,

Đêm nắng trời địa cực.

Giữa lời ru ngọt môi.

 

Mây vần vũ nhục hình,

Mưa thả rông hạnh phúc.

Giữa viên tròn tâm linh.

 

Lá xanh lăn nắng trời,

Trái đậu cành chín đỏ.

Giữa tội tình, hoa tươi.

 

 8.11.2021