Wednesday, November 3, 2021

Danh sách 131 văn bản: Biên Khảo, Nghiên Cứu và Sáng tác_ của Ngu Yên

Danh sách 131 văn bản:

Biên Khảo, Nghiên Cứu và Sáng tác_

của Ngu Yên

 

Đọc Mùa Lễ Hội

 

Tháng 11, chúng ta bắt đầu mùa lễ hội kéo dài cho đến Tến Nguyên Đán. Đây là thời gian nghĩ ngơi, thoải mái và giải trí.

Gửi tất cả bạn đọc một danh sách 131 văn bản, Bao gồm 111 bài viết, 14 cuốn sách và 6 tạp chí.

Xin bạn đọc lưu trữ danh sách này để đọc nhiều thể loại nghiên cứu và sáng tác khác nhau. Và xin chuyển danh sách này đến bằng hữu và nhất là các độc giả trong các thế hệ trẻ.

 

Cầu chúc bình an dưới thế cho tất cả bạn đọc.

 

Ngu Yên và gia đình.

 

Hoặc sử dụng link:

Academia:

https://independent.academia.edu/TienNguyen228