Wednesday, December 22, 2021

2233. Tranh TRƯƠNG VŨ White ChristmasWhite Christmas
Acrylic trên bố, 30” x 24”, thực hiện 22 tháng 12, 2018.WHITE
CHRISTMAS

BING CROSBY
VERSION

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
ban nhạc HUMAN NATURE 
trình bày ca khúc WHITE CHRISTMAS