Tuesday, December 28, 2021

2240. Le Déserteur (Kẻ đào ngũ) - Sáng tác: Boris Vian - Trình bày: ban nhạc Debout sur le Zinc

Bấm vào ảnh để nghe/xem
ban nhạc Debout sur le Zinc
trình bày ca khúc Le déserteur (Kẻ đào ngũ)
do Boris Vian sáng tác 
và bắt đầu nổi tiếng vào năm 1954