Saturday, January 1, 2022

2250. LÊ KÝ THƯƠNG Thơ đề trên chiếc nón cời

Nguồn ảnh: Google image
 

        Chim cu gù ngọn cau
        giục ngày qua mau Tết
        anh hái chùm bồ kết
        dành cho  em gội đầu
 
        Anh sửa lại cây cầu
        nối hai bờ mương nhỏ
        sợ em sẽ là... thỏ
        cầu khỉ không dám đi!
 
        Anh tậu đôi gà ri
        nhốt trong chuồng làm cảnh
        mỗi bận em rỗi rảnh
        sàng gạo cho chúng ăn
        (cha mẹ khỏi cằn nhằn
        con dâu lười chây xác)
 
        Anh đan chiếc giỏ lác
        cho em đi chợ quê
        anh mua nón bài thơ
        cho em về thăm Mạ...
 
        Lo cho em mọi lẽ
        trước khi về với anh
        nhưng em bặt tăm tăm
        bắt anh tìm mãi mãi...
 
        Anh lên đồng Con Gái
        lại cụng mặt Đồi Ông
        anh vác cuốc chạy rong
        mương Bà Bầu cạn nước
 
        Cây cầu sửa hôm trước
        nhịp gãy tự bao giờ?
        Gạo mới xay nằm chờ
        đôi gà ri kêu đói
        Chiếc giỏ treo cành ổi
        Nón bài thơ đứt dây...
 
        Anh như thằng say say
        thương mình mình còn tỉnh
        bước bước đi vô định
        tìm em tìm tìm em...

        1979