Monday, January 3, 2022

2252. ĐINH CƯỜNG Vẫn chiều đi theo bóng mây

DẠ KHÚC CHIM
Oil on canvas, 30"x40", dinhcuong

Đinh Cường

VẪN CHIỀU ĐI THEO BÓNG MÂY

 

Thì vẫn chiều đi theo bóng mây

con chim nào lạc mẹ xa bầy

con chim sẻ nhỏ vừa ra tổ

tôi ấp trong lòng hai bàn tay

 

chim sẻ chim sẻ ơi tôi thương

tuổi nhỏ ngồi dưới mái giáo đường

biết bao chim sẻ vô làm tổ

tha rớt vương đầy bao sợi rơm

 

mới đó mà nay đầu đã bạc

không như bạc trắng Nguyễn Tường Giang

một thuở nào bên đê Yên Phụ

nay có nhiều đường tên Thạch Lam

 

chiều đi mau về coi đá banh

trận sáu giờ. Nhật huề Hy Lạp

khán giả Nhật thấy còn lượm rác

dân tộc gì mà vinh dự thay…

 

Virginia, June 19, 2014

Đinh Cường

(1939-2016)