Wednesday, January 26, 2022

2284. THÀNH TÔN Xuân gửi theo người về

Nguồn ảnh: Wikipedia


Người về thăm lại giùm tôi

Ngôi nhà đã chứng bồi hồi tim xưa

Thăm giùm gác lửng hiên trưa

Cành hoa phượng gió đong đưa cuộc tình

 

Thăm ngôi trường mỗi bình minh

Chỗ ngồi vướng víu nữ sinh nụ cười

Thăm con đường của hai người

Tình non tơ đợi sáu mươi năm chờ

 

Ghé thăm giùm xanh ước mơ

Để rồi giải mã tứ thơ nhiệm mầu

Nhớ thăm giùm mối tình đầu

Nâng niu trân quí đẫm màu thời gian

 

Thăm giùm gió bãi mây ngàn

Dòng trăng thơ lọc ánh vàng xuân xưa

 

THÀNH TÔN