Wednesday, February 2, 2022

2294. Đầu năm nghe lại 25 bản nhạc Pháp vang bóng một thời (Audio 90 phút)

NGƯỜI ĐI QUA CHIẾC CẦU TRÊN SÔNG SEINE
(Ảnh Phạm Cao Hoàng - Paris, 9.2019)

Bấm vào ảnh để nghe (Audio 90 phút)
Sưu tầm và đưa lên YouTube: Karaoke Trọng Dũng