Thursday, February 10, 2022

2305. ĐẶNG TIẾN Chúng ta đã đi qua những năm tháng thật buồnChúng ta đi qua những năm tháng thật buồn

Những năm tháng nhạt nhòa, chẳng còn gì đáng nhớ

Tấm ảnh cũ hình như xa lạ

Lặng câm không nói được điều gì

Những năm tháng miên man ta sống cho ai không rõ nữa

Ta đã mất gì ư?

Nào có gì để mất

Mười năm hai mươi năm...năm mươi năm rồi một trăm năm cũng vậy vậy

Bàng bạc khói sương không rõ nét

Tiếng thở dài

Không ai nuối tiếc

Chúng ta đã đi qua

Vô tăm tích

Đến cả nỗi buồn thương cũng không rõ hình hài

Chúng ta đã đi qua những năm tháng thật buồn

Dù cố nhớ...chẳng có gì mà nhớ

Đói khổ ư vẫn miên man đói khổ

Tình nghĩa ư vẫn bàng bạc nghĩa tình

Chữ nghĩa ư vẫn mỏi mòn chữ nghĩa

Vời vợi xa hư ảnh vời vợi xa

Những năm tháng thật buồn chúng ta đã đi qua

Lại những tháng năm phía trước

Những trùng lặp và miên man trùng lặp

Khóc hay cười vẫn vậy mà thôi

Gần hết cuộc đời

Hay đã xong

Cũng thế./.

 

ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)