Tuesday, March 15, 2022

2361. Tranh TRƯƠNG VŨ Gặp bạn trên chiến trường xưa


GẶP BẠN BÈ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG XƯA
sơn dầu trên bố, 18"x24", 2008