Thursday, March 31, 2022

2380. Thơ ĐẶNG TIẾN Rồi ngày ấy sẽ đến

Peace for Ukraine by Luka Bendic


Rồi một ngày chiến tranh chỉ còn trong kí ức

Hoa sẽ nở, cỏ lại xanh non

Những trẻ em lại được sinh ra môi hồng mắt biếc

Rồi một ngày mặt đất lại trắng tinh những bông tuyết đầu mùa

Rồi sẽ có một ngày

Nhất định là sẽ có

Vòng tuần hoàn tử sinh

Mùa xuân sẽ đến với những ai biết đợi...

 

Nhưng đừng quên

Đừng quên...

Dưới chân chúng ta máu từng đổ

Dưới chân chúng ta tất cả từng vụn nát

Dưới chân chúng ta là những hố chôn tập thể vội vàng

Dưới chân chúng ta từng khét lẹt thuốc súng

Dưới chân chúng ta hằn in vết chiến xa như dấu chân quái vật

Dưới chân chúng ta kẻ thù đã phải đền tội

Dưới chân chúng ta đá cũng nhỏ lệ

Dưới chân chúng ta cát sỏi cũng đớn đau

Dưới chân chúng ta từng cạn khô sự sống...

 

ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)