Wednesday, March 9, 2022

2351. Thơ CHU VƯƠNG MIỆN $ M. LOAN HOA SỬ Gửi lão hữu Nguyễn Bàng


 

Cây cuối mùa thay vỏ thay lá

Ngừơi cuối đời y vậy già thêm

Chuyện lẽ thường ?

 

Đầu núi mùa đông tuyết phủ xoá

Đầu ngừơi già tóc bạc hơn bông

Sang xuân đỉnh núi xanh lại ? ngừoi không

 

trong núi toàn mây trắng

ngoài núi cũng vậy ?

mây trắng bay đi , núi còn trơ đây ?

 

nơi nhị tỳ toàn quạ khoang

con đậu trên bia đá , con trên mộ

quạ khoang bay đi còn vòng hoa

 

sông vốnkhông tuổi

ngừơi trẻ rồi già ?

sông ở lại với đất ? ngừời đi cõi xa

 

núi cao và xanh

không ai rõ là núi bao niên

ngừơi mới đó đã già

 

núi sông người

cùng nhau một cõi đời

ngừơi tồn tại có lúc “ núi sông còn hoài “

  

Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử