Tuesday, March 29, 2022

SÁCH MỚI: TUYỂN TẬP II CHÂN DUNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT & VĂN HÓA Tác giả: NGÔ THẾ VINH

SÁCH MỚI

TUYỂN TẬP II
CHÂN DUNG
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
& VĂN HÓA
Tác giả: NGÔ THẾ VINH

Viết về 15 văn nghệ sĩ và nhà văn hoá:
 
NGUYỄN TƯỜNG BÁCH & HỨA BẢO LIÊN
HOÀNG TIẾN BẢO    TẠ TỴ    TRẦN NGỌC NINH
LÊ NGỘ CHÂU    NGUYỄN VĂN TRUNG    DOHAMIDE
LÊ NGỌC HUỆ    NGHIÊM SỸ TUẤN    ĐOÀN VĂN BÁ
MAI CHỬNG    TRẦN HOÀI THƯ    PHAN NHẬT NAM
JOHN STEINBECK

Việt Ecology Press xuất bản, tháng 2.2022,
550 trang, giá 32 USD
Đọc bản thảo: Trần Thị Nguyệt Mai
Trình bày: Lê Giang Trần
Kỹ thuật: Lê Hân & Nguyễn Thành

Sách được bán trên amazon.com