Wednesday, May 25, 2022

2445. Thơ HOÀI ZIANG DUY Khát

Google image

Lội cả ngày nay không thấy nước
Cả tiểu đoàn khô, núi cũng khô
Thân chuối dập ra tưa đầu lưỡi
Tưởng ngực em cười, sóng nhấp nhô
 
Ở đây cây đứng, đồi không gió
Sống buổi nhân gian lúc chạnh lòng
Bên kia biên giới nhà ta đó
Có mối tình đầu, dạ thủy chung
 
Ở lúc dừng quân, tìm chỗ nghỉ
Gọi lấy pháo binh bắn điểm dừng
Không có bình an cho dưới thế
Bên lề chiến cuộc thể dửng dưng
 
Ở lúc này đây ta thấy khát.
Khát lấy ân tình, mưa nửa đêm
Ở chút bi-đông còn sót lại
Khát vọng thanh bình, hạnh phúc em
 
(Năm 71, trên đất Kampuchia)