Tuesday, May 31, 2022

2457. Thơ LÊ VĂN TRUNG Về xưa


 

Tôi về tìm lại vầng trăng

Thuở chưa mười sáu, thuở rằm chưa in

Thuở hồn xanh biếc hoa niên

Thuở hoa hàm tiếu sắc hương ẩn chìm

Thuở tình như một màn sương

Trắng rơi từng giọt rất buồn trong thơ

 

Tôi về tìm lại màu xưa

Con đường đi học vàng trưa tím chiều

Gió hồn tôi cũng đìu hiu

Tà mây lụa mỏng vờn theo lối này

Con đường có rất nhiều mây

Con đường có lá rắc đầy áo hoa

 

Tôi về tìm lại tôi xưa

Sầu nghìn năm thổi chưa vừa lòng nhau.


LÊ VĂN TRUNG