Saturday, June 4, 2022

2471. ĐẶNG TIẾN Sông chiều

Ngã Ba Hạc - Google image


[Nhà tôi ở ngay ngã ba Hạc nơi tất cả sông miền Bắc tụ về . Cả tuổi thơ đầm mình trong nước]


Chiều cuối năm ta trở lại nơi từng là mênh mang Ngã Ba Hạc

Lũ mùa thu sông nước cuồn cuộn dâng

Phía bên kia Tản Viên xa vời vợi

Mây trăm sắc chất ngất xếp tầng tầng

Đây là quê ngoại

Cha mẹ ta lập tổ ấm gia đình

Ngôi nhà hứng ánh nắng và gió nam rười rượi

Nước ngập đồng trắng xóa mênh mông

Cò hạc cả ức vạn con sải cánh theo dòng nước

Lô Giang, Thao Giang nhấp nhô sóng cuộn

Ta thả hồn mải miết

Nước trôi về phía cuối chân trời

Xóm nhỏ bên sông vời vợi nhớ

Mênh mang nước

Sông ơi!

Ngã ba Hạc

Bài phú tuyệt vời

Cây chiên đàn cao ngàn trượng

Trần Nhật Duật lo an dân đánh giặc

Trần Nguyên Hãn trầm mình để thoát nhục

Ngã ba sông

Những trầm tích bi hùng

Chiều cuối năm

Xám ngắt

Lạnh tái tê

Sông vắng

Bãi bồi hun hút gió

Dòng nước cạn

Gày mòn leo lét chảy

Nào ai còn nhớ

Chuyện xưa

Nào ai còn biết

Chuyện bây giờ

Nào ai có hay

Nước vẫn chảy hoài

 

ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)