Saturday, June 18, 2022

2495. Thơ NGUYỄN VĂN ĐIỀU Tìm chút bình an

Google image

Đốt trầm tôi lễ Phật

Cho lòng chút bình an

Ngày đi qua tất bật

Mà dông đời miên man

 

Em se sua màu áo

Tô thêm môi cho hồng

Quên đi thời chạy gạo

Tìm lại tuổi thanh xuân

 

Hai bàn tay mười ngón

Mà lòng còn phân vân

Tuổi xanh nào đánh mất

Khi chỉ có một lần

 

Ai đi vào ngõ tối

Khi trời chiều chuyển mưa

Thời gian qua đi vội

Hắt hiu ngọn gió đùa

 

Tôi chong đèn lễ Phật

Bao chuyện còn ngổn ngang

Làm sao nhìn lẽ thật

Khi đời còn gian nan.

 

NGUYỄN VĂN ĐIỀU

San Jose,June 2022.