Monday, June 20, 2022

2497. ĐẶNG TIẾN Nói cùng Nguyễn Du


 

Cụ từng cảnh báo Khuất Nguyên chớ trở về

Hậu thế ngày mỗi ngày thêm đáng sợ

Mặt đất mịch la hóa cao độ

Người người thú vật hóa kinh người

Trở lại làm gì cho thêm một lần phải chết giữa trần ai

Ồ thế sao cụ phải lo ba trăm năm sau

Liệu có ai còn cảm thương chia sẻ

Liệu có ai còn khóc cụ như cụ khóc Tiểu Thanh...

Trời đất

Nguyễn Du từng khoe kinh Kim Cương đọc mấy mươi lần

Sao lại lo chuyện hão huyền đến thế

Viết Đoạn trường...là để mua vui

Người ta sinh ra cũng chỉ là gã hề

Mua vui mua vui

Thế thôi

Bận tâm làm gì chuyện hậu thế khóc cười

Bận tâm làm gì cho thêm nhọc lòng thưa cụ

Bận tâm làm gì mắc mệt

Đã mắc mệt lắm rồi...

Ba trăm năm sau

Hai trăm năm sau

Một trăm năm sau

Một nghìn năm sau...

Truyện Kiều ... tan tác

Diễn giải mỗi người một phách

Truyện Kiều vẫn oan nghiệt làm sao

Có người vì Truyện Kiều mà thân bại danh liệt

Có người nhờ Truyện Kiều mà nên giá nên danh

Truyện Kiều là cớ để người đời rũa vuốt nhe nanh

Tàn hại lẫn nhau Mịch La cuồn cuồn sóng

Thượng Quan vênh vang rồi bầm dập

Ai khóc ai cười ai thoắt khóc thoắt cười?

Ôi Nguyễn Du

Oan nghiệt!

Mãi không thôi!


ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)