Monday, July 11, 2022

2519. Thơ LÊ VĂN TRUNG Chuyện những chiếc lá vàng

Google image

Nhặt từng chiếc lá vàng phai

Thầm nghe lá kể chuyện ngày còn xanh

Thuở lời ru gió mông mênh

Mưa rơi trên lá viết thành bài ca (*)

 

Có người con gái làm thơ

Vẽ trên phiến lá giấc mơ ái tình

 

Rồi chiều thu

Nắng vàng lên

Rồi một hôm

Lá vàng ươm nỗi sầu

Úa vàng theo úa vàng thu

Gió mang lá xuống nhuộm màu chiều phai

 

Có người nhặt lá vàng bay

Buồn nghe lá kể chuyện ngày còn xanh.

 

LÊ VĂN TRUNG

10. 07. 20

(*) Giọt Mưa Trên Lá, Phạm Duy