Sunday, July 17, 2022

2525. kc Nguyễn MƠ


mặt trời lười

em lười

chỉ ngồi đây mơ ước

mơ vai anh, cây cao ngang gió

tiếng trái tim lại rất là trầm

 

mơ là thói quen của tình lặng im

ốc mượn hồn đánh lừa, không những biển

con cua bên trong tưởng nó nằm khít khao trong võ cứng đầy vôi quên những khi sóng lớn

nước vào. những chỗ trống lạnh nhiều

 

mặt trời lười

mọc thấp như không còn sức

nó chỉ đánh lừa đôi mắt

lửa đỏ rực bên kia dải ngân hà

 

em ngồi đây, khăn quàng ngang cổ

gió không làm gì được

chỗ trống lấp bằng len 

 

ly sữa cầm tay uống từng hớp chậm 

lạt không ra lạt ngọt không ra ngọt 

chỗ trống và mơ

 

mặt trời vẫn ở đó nhưng em đứng lên

tháo khăn quàng

cầm thực tại trong bàn tay nhỏ

gọi anh. và thả nó vào cốc cà phê đậm với sữa đặc Việt nam

 

kc Nguyễn