Friday, August 5, 2022

2544. BÊN TRỜI TUYẾT LẠNH • Thơ Phạm Cao Hoàng • Vĩnh Điện phổ nhạc • Ca sĩ Ngọc Quy.

Ảnh Phạm Cao Hoàng

BÊN TRỜI TUYẾT LẠNH

...

bàn tay nắm chặt bàn tay

dìu nhau qua những tháng ngày gian nan

bây giờ ngồi nhớ Việt Nam

bên trời tuyết lạnh hai hàng lệ rơi

...

Thơ

PHẠM CAO HOÀNG

Phổ nhạc

VĨNH ĐIỆN

Ca sĩ

NGỌC QUY

Hòa âm

LÊ QUANG ĐẠT

Tranh:

Đinh Cường, Trương Vũ, Đinh Trường Chinh

Các tranh ảnh khac:

Google images & PCH Photos

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=EnwYBEN-iRw