Monday, August 22, 2022

2558. Nguyễn Thị Thanh Bình VĨNH BIỆT THƯ HOẠ SĨ VŨ HỐI (1932 Quảng Nam- 2022, Maryland, Hoa Kỳ)


Người Như Mây Đã Bay

 

Thôi thì Người cũng bay như mây trắng

Đâu ai nỡ trách một người vô tình

Đã bỏ đi theo lối nắng một mình

Chỉ sớm muộn gì ai rồi cũng đến đó

 

Thôi thì đành để Người xong một kiếp

Đời ai cũng phải một lần ra đi

Có tiếc buồn Người cũng phải biệt ly

Những bức hoạ thơ văn là lời gởi lại

 

Thôi thì Người cũng bay về cố quận

Nơi địa linh nhân kiệt Người sinh ra

Tiễn Người đi bằng hộ chiếu mây xa

Đất nước đâu mong anh tài trở lại

 

Thôi thì Người cứ thăm giùm trại cũ

Có chấn song buồn mộng tới trời xanh

Những năm tù đày tuổi trẻ mong manh

Có bạn bè ngồi mơ ngày mộng cũ

 

Thôi đường trần xin bỏ lại từ đây

Hỏa táng rồi tro bụi sẽ về đâu

Người xa vắng chiều quẩn quanh u sầu

Cây run cây mây trắng bạc trắng đầu…

 

Nguyễn Thị Thanh Bình