Sunday, September 4, 2022

2574. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung một vị sư.

 

năm 2020, tôi vẽ bức "chân dung một vị sư", trong trí tưởng lúc ấy là khuôn mặt Thầy Tuệ Sỹ (chứ tôi không vẽ chân dung Thầy). sau đó, tranh được làm bìa một cuốn sách về Thầy - cuốn "Tuệ Sỹ - vị thầy của bốn chúng" . 

 

tôi đóng khung, gửi bức tranh sơn dầu đến anh BXP - anh giữ giùm tôi.  bỗng một ngày tháng 6/2022, tôi tình cờ nhận được email của Thầy Hạnh Viên, lần đầu tiên.  Thầy Hạnh Viên viết :

 

"Thầy là Hạnh Viên, đệ tử thị giả của Ôn Tuệ Sỹ, hân hạnh được biết anh. ...Tháng trước BXP nhờ người quen mang về bức tranh anh vẽ chân dung thầy TS, thầy đã nhận và cũng đã trình thầy TS biết. Tranh thật đẹp, trước đã có thấy đăng trên vài trang mạng. Thật quý tấm lòng của anh, Thầy trân trọng cảm tạ. Mong sớm có dịp gặp anh."

 

vậy là sau 2 năm, bức tranh sơn dầu đơn sơ tôi vẽ năm nào đã có duyên đến tay Thầy Tuệ Sỹ.  tôi có chút bất ngờ, chút xúc động.  cám ơn anh BXP.

 

sự góp mặt nhỏ nhoi này, đối với riêng tôi, là cái duyên lớn. có lẽ, duyên khởi đi xa hơn, từ những năm đầu 80's, thời khó khăn ở Saigon, tôi thường được theo gia đình lên Chùa Già Lam thăm Thầy Tuệ Sỹ, rồi sau đó qua những ngày Thầy thoát án tử hình, bị quản thúc...

 

một dặm trường ..

 

"trầm luân từ buổi ban sơ

  thân sau ta vẫn bơ vơ bụi đường"

(TS)


CHÂN DUNG MỘT VỊ SƯ
sơn dầu đinh trường chinh