Friday, September 16, 2022

2593. MẠI KIA TÔI LÀ HẠT BỤI • Thơ Phạm Cao Hoàng • VĨNH ĐIỆN phổ nhạc.• Ca sĩ NGỌC QUY.

Rừng Scibilia • Photo by PCH

MAI KIA TÔI LÀ HẠT BỤI.

...

mai kia tôi là hạt bụi

bay về phía Thái Bình Dương

...

Thơ 

PHẠM CAO HOÀNG.

Phổ nhạc 

VĨNH ĐIỆN.

Ca sĩ 

NGỌC QUY.

Hòa âm 

LÊ QUANG ĐẠT.


Tranh Trương Vũ • Ảnh nghệ thuật LÁ MÙA THU: Đinh Trường Giang • Ảnh nhân vật trong câu chuyện: Tô Duy Thạch và CH • Ảnh sông Đà, núi Nhạn, làng quê Phú Thứ (Tuy Hòa), thung lũng Fox (Virginia): PCH • Các hình ảnh khác: Google images. Slide show: Thiên Kim,


Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=j07NFi5rzoY