Monday, October 3, 2022

2611. Thơ ĐẶNG TIẾN Niềm tin

Đặng Tiến

NIỀM TIN...

 

Là thứ mong manh

Thủy tinh mỏng dễ vỡ

Tia nắng trong dễ tàn

Ngọn gió hư ảo thoáng qua...

 

Niềm tin

Đặt nhầm chỗ, đau và ân hận

Niềm tin bị đánh cắp, công khai hay man trá

Tuyệt vọng và dày vò

Tất cả trở thành vô nghĩa và trống rỗng...

Anh đã từng hồn nhiên trong sáng, có phần ngây thơ

Có lỗi gì đâu?

Có lỗi gì đâu?

Niềm tin nơi anh đã bị đánh cắp

Niềm tin nơi anh đã mất

Vết thương nơi sâu thẳm tâm hồn

Vĩnh viễn đau

 

Ngôn từ hóa thành cạm bẫy

Ngôn từ hóa thành đồ giả đánh lừa

Ngôn từ trở thành đáng ghét

Ngôn từ đáng sợ, ngôn từ...

Khi niềm tin đã mất

Nhân gian trở thành câm và điếc

Ngôn từ trở thành rác rưởi

Điệp điệp trùng trùng

Bủa vây

Giăng lưới...


Đặng Tiến

(Thái Nguyên)