Saturday, October 8, 2022

2619. MÙA THU ĐỨC TRỌNG Thơ PHẠM CAO HOÀNG. Phổ nhạc VĨNH ĐIỆN. Ca sĩ NGỌC QUY.

Autumn • Source: Google images

MÙA THU ĐỨC TRỌNG

...

rồi từ mùa thu năm ấy

thương em cho đến bây giờ

hơn bốn mươi năm rồi đó

mùa thu Đức Trọng, ngày xưa...


Thơ

PHẠM CAO HOÀNG

Phổ nhạc

VĨNH ĐIỆN

Ca sĩ:

NGỌC QUY

Hòa âm:

LÊ QUANG ĐẠT


Bè nữ: Nhóm bè Cadillac • Tranh Trương Vũ: 2 bức tranh mùa thu • Ảnh các thác nước ở Đức Trọng (Lâm Đồng) và tranh ảnh khác về mùa thu: Google images • Ảnh nhân vật trong câu chuyện: PCH (Đức Trọng, 1974) • Slide show: Thiên Kim. .

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem: