Thursday, October 13, 2022

2629. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Cung bậc

Google images

 

Xô mình lang thang

Khảy  mình tình tang 

Một cung bậc nguội 

Chim non ra ràng  

 

Chim non dụi mỏ 

Núp lá trong cây 

Lời xuyên tâm gỗ 

Bát ngát lưu đày 

  

Đường không vẽ sọ 

Xác thân rùng rùng 

Một hồn tai biến 

Ngợp ngời không trung

  

Đàn mưa kín tiếng 

Chơi vơi khung nhà 

Giọt hoen mưa lệ 

Một lần nghe ra

  

Cầm dương xanh bão 

Dự phóng ê chề 

Phiến hồn đơn thoại 

Gõ rát mù mê 

  

Mi sương  hoằn họa 

Đẫm ướt tay chào 

Vẫy môi son lạ 

Buổi về nơi nao

 

)(

hoàng xuân sơn 

2 Octobre 22