Saturday, October 15, 2022

2631. TÌNH XƯA Thơ TRẦN HOÀI THƯ VĨNH ĐIỆN phổ nhạc Ca sĩ Quỳnh Lan & Hoàng Quân

Google images

TÌNH XƯA

Thơ TRẦN HOÀI THƯ

VĨNH ĐIỆN phổ nhạc

Ca sĩ Quỳnh Lan & Hoàng Quân

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=RSkL3zGmLsk