Saturday, October 22, 2022

2641. MẸ ƠI VĨNH BIỆT • Thơ Lãm Thúy • Vĩnh Điện phổ nhạc • Ca sĩ Kim Khánh.

Ảnh: dreamstime.com

MẸ ƠI VĨNH BIỆT

 

Thơ            LÃM THÚY

Phỏ nhạc    VĨNH ĐIỆN

Hòa âm      KIÊN THANH

Ca sĩ          KIM KHÁNH

 

Phiên bản này do nhạc sĩ Vĩnh Điện thực hiện.

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem: